Zuzanna Strząska-Kliś – finalistka QSNA 2018

28 listopada, 2019
Możliwość komentowania Zuzanna Strząska-Kliś – finalistka QSNA 2018 została wyłączona

Zuzanna Strząska-Kliś to finalistka QSNA 2018. Studentka Warszawskiego Uniwersytetetu Medycznego zaproponowała projekt “Wcale niedawno – grę planszową dla osób z demencją”. Czym teraz zajmuje się Zuza?

„Przez ostatni rok wydarzyło się bardzo dużo. Od października kontynuuję pracę jako Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, dodatkowo w związku z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ( tzw. Ustawa 2.0), zostałam powołana jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu.
W tak zwanym międzyczasie, udało mi się ukończyć kurs kwalifikacyjny z obszaru pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w związku z czym kontynuuję pracę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Pododdziale Pooperacyjnym – Kardiochirurgicznym.
Nadal staram się aktywnie działać na rzecz seniorów, poprzez wspieranie różnego rodzaju inicjatyw (m.in. podczas Dnia Seniora 2019), ponieważ są oni dla mnie stałą inspiracją do rozwoju. Uczestniczę zarówno czynnie, jak i aktywnie w wielu konferencjach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych poświęconych opiece geriatrycznej oraz rozwojowi pielęgniarstwa.
Ponadto, wspólnie z zespołem działamy na rzecz polskiego pielęgniarstwa, rozwoju naszego zawodu oraz uświadamiana o tym jak ważmy jest to zawód. Świetnym przykładem na to jest współorganizacja eventu „Studia na Horyzoncie”, gdzie zachęcamy licealistów właśnie do studiowania pielęgniarstwa.
A na koniec…. toczę walkę, aby skończyć swoją pracę magisterską w formie publikacji :)”

In News

Comments are closed.