O stypendium

_YN_8282

 

O stypendium

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej.

O stypendium można sie ubiegać jedynie indywidualnie – grupowe zgłoszenia nie są możliwe.

Nagroda została ustanowiona w 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii. Stypendium jest przyznawane co roku i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

O nagrodzie

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii, ustanowiona jako prezent dla królowej Sylwii na jej 70. Urodziny 23 grudnia 2013 r., ma na celu stworzenie warunków dla trwałych, pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej oraz w szczególności w opiece and osobami starszymi.

Po raz pierwszy Królowa Sylwia wręczyła nagrodę podczas królewskiego Dnia Inspiracji (Silviahemmets Stora Inspirationsdag) w 2014 r.

Misja

Stypendium ma na celu sprostanie jednemu z największych wyzwań przyszłości dzięki przedstawieniu pomysłów i umiejętności, które przyczynią się do zapewniania dobrej i trwałej opieki osobom starszym. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest przyciąganie osób z odpowiednimi umiejętnościami, które staną się wykwalifikowanymi absolwentami kierunków studiów o ogromnym znaczeniu dla opieki zdrowotnej.

Cel

Gwałtownie starzejące się społeczeństwo to jedno z największych dziś wyzwań w skali globalnej. Stypendium ma na celu odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez generowanie innowacyjnych pomysłów dotyczących opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Dalszymi celami są:

  1. Uświadamianie znaczenia i podniesienie atrakcyjności studiów pielęgniarskich, a także możliwości zawodowych w tej dziedzinie.
  2. Stymulowanie wymiany pomysłów oraz dialogu w zakresie możliwości rozwoju opieki i usług dla osób starszych.

Stypendyści

Student/ka, której przyznano nagrodę QSNA, otrzyma kwotę 25 000 PLN oraz możliwość udziału w praktyce trwającej przynajmniej 6 miesięcy. Praktyka realizowana jest w Polsce oraz w innych krajach, a jej celem jest zaoferowanie studentowi/studentce wysoce wartościowego stażu, na który złożą się różne doświadczenia i związana z nimi wiedza.

Stypendysta/stypendystka ze Szwecji otrzymuje stypendium z rąk JKM Królowej Sylwii wraz ze zwycięzcami z Finlandii, Polski oraz Niemiec. Podczas ceremonii stypendyści mają również możliwość przedstawienia swojego pomysłu obecnym na uroczystości gościom.

Stypendyści wybierani są przez niezależne jury, którego członkowie  najpierw zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i je oceniają. W dalszej kolejności 5-6 finalistów zapraszanych jest na bezpośrednie spotkanie z jury, podczas którego przedstawiają siebie i swoje pomysły, a także odpowiadają na pytania. Po spotkaniu jury wybiera zwycięzcę. Decyzja jury jest ostateczna.

Tegoroczni stypendyści zostaną zaprezentowani 23 grudnia, w dzień urodzin JKM Królowej Sylwii.

Wszystkie prawa autorskie do zgłaszanego pomysłu pozostają własnością osoby zgłaszającej i ubiegającej się o nagrodę.

» Więcej informacji na temat stypendium

Comments are closed.