NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto może ubiegać się o stypendium Queen Silvia Nursing Award?

O stypendium mogą ubiegać się studenci pielęgniarstwa, a także pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w zawodzie.

Musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy z Twoim pomysłem lub już wdrożonym rozwiązaniem, dotyczącym wyzwań, jakie pojawiły się w kontekście COVID-19 w środowisku służby zdrowia. Zgłoszenia, dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję, otrzymają dodatkowe punkty.

Kiedy mogę wysłać zgłoszenie?

W 2020 roku, studenci pielęgniarstwa oraz pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w zawodzie, mogą wysyłać zgłoszenia w okresie od 1 września do 13 listopada 2020 roku.

Jakiego rodzaju pomysły lub rozwiązania mogą być zgłaszane?

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pomysłów lub rozwiązań, które dotyczą dowolnego rodzaju wyzwań COVID-19 w środowisku służby zdrowia. Istnieje możliwość zgłaszania zarówno pomysłów, które już zostały zrealizowane, jak i tych, które jeszcze nie zostały wdrożone.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane każdemu zgłoszeniu, które może być zastosowane w odniesieniu do opieki nad osobami starszymi, a także cierpiącymi na demencję.

Ile zgłoszeń mogę wysłać?

Możesz wysłać dowolną ilość zgłoszeń, pod warunkiem, że jesteś studentem pielęgniarstwa lub pielęgniarką / pielęgniarzem pracującym w zawodzie w Polsce.

Czy mogę nominować inną osobę?

Tak! W edycji Queen Silvia Nursing Award 2020 jest możliwość zgłoszenia innej osoby oraz jej pomysłu lub rozwiązania. Proszę pamiętać, że nagroda jest dostępna tylko dla osoby nominowanej, a nie dla osoby nominującej.

Kim są członkowie komisji konkursowej?

Członkowie komisji konkursowej są partnerami projektu Queen Silvia Nursing Award w Polsce. Organizacje partnerskie mają wspólny cel, jakim jest rozwijanie talentów pielęgniarskich w danym regionie. Przedstawiciele tych organizacji będą współpracować w celu oceny wszystkich zgłoszonych pomysłów, zarówno przez studentów pielęgniarstwa, jak i pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących w zawodzie. Partnerzy zapewniają możliwość realizacji indywidualnego stażu dla laureata.

W jaki sposób będą oceniane zgłoszone pomysły/rozwiązania?

Zgłoszone pomysły/rozwiązania będą oceniane według poniższych kryteriów:

 1. Zakres rozwiązania problemu:
  • Jaki jest problem lub wyzwanie, którego dotyczy Twój pomysł/rozwiązanie?
  • W jaki sposób doszedłeś do stworzenia takiego pomysłu/rozwiązania?
  • Jakie korzyści płyną dla pielęgniarek lub zespołu medycznego z zaproponowanego przez Ciebie pomysłu/rozwiązania?
 2. Skalowalność lub czas na wdrożenie pomysłu/rozwiązania:
  • Na jaką skalę wyobrażasz sobie potencjalną realizację Twojego pomysłu/rozwiązania?
  • Które, Twoim zdaniem, oddziały służby zdrowia lub podopieczni, mogliby korzystać z Twojego pomysłu/rozwiązania?
  • Jeśli Twoje rozwiązanie zostało już wdrożone, to jaki był proces przygotowania go do wdrożenia?
  • Jeśli Twój pomysł nie został jeszcze wdrożony, to jak wyobrażasz sobie proces jego realizacji?
 3. Ocena kandydata:
  • Czy kandydat jest przygotowany i przedstawia argumenty do obrony swojego pomysłu lub rozwiązania?
  • Czy kandydat jest w stanie z łatwością komunikować się z członkami komisji konkursowej, angażować się w prace komisji oraz czy potrafi wykorzystywać dowody naukowe, wyniki przeprowadzonych badań, aby przekonać członków komisji o sile swojego pomysłu/rozwiązania?

Powyższe kryteria zostaną wykorzystane przy wyborze finalistów oraz laureata Queen Silvia Nursing Award.

W jaki sposób dowiem się, że moje zgłoszenie przeszło do kolejnego etapu?

Po upływie terminu składania zgłoszeń 13 listopada, polska komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych pomysłów.

Finaliści zostaną ogłoszeni pod koniec listopada 2020 roku. Z każdym finalistą lokalni organizatorzy skontaktują się bezpośrednio.

W jaki sposób zostaną wybrani finaliści?

6 finalistów będzie prezentowało swoje pomysły/rozwiązania przed komisją konkursową w grudniu 2020 r.

5 finalistów zostanie wyłonionych spośród najlepszych pomysłów/rozwiązań wybranych przez komisję konkursową.

Szósty finalista zostanie wyłoniony na podstawie zaangażowania w mediach społecznościowych na Facebooku w dniach 24-30 listopada.

Lista finalistów zostanie ogłoszona pod koniec listopada 2020 roku.

Jak będzie przebiegało spotkanie z komisją konkursową i kto weźmie w nim udział?

Na początku grudnia odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej. Wydarzenie potrwa pół dnia i odbędzie się online. Lokalni partnerzy Queen Silvia Nursing Award spotkają się z każdym z 6 finalistów, aby omówić pomysły/rozwiązania. Na spotkaniu może być również obecny przedstawiciel Swedish Care International.

Prezentacja pomysłu przez każdego z finalistów potrwa 10 minut.

Następnie będzie miała miejsce sesja pytań komisji konkursowej i odpowiedzi finalisty.

W kolejnym etapie komisja konkursowa będzie dyskutować nad każdym pomysłem i finalistą oraz wybierze laureata.

Co muszę wiedzieć, zanim zostanę laureatem Queen Silvia Nursing Award?

Jako laureat Queen Silvia Nursing Award będziesz mieć prawo do stypendium w wysokości 25000 PLN, jak również do indywidualnego stażu u partnerów w swoim kraju. Jako laureat, musisz mieć możliwość uczestniczenia w głównych działaniach związanych z projektem.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Umowy Laureata.

Gdzie zostanie ogłoszony mój pomysł?

Udział w konkursie Queen Silvia Nursing Award nie narusza prawa do ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką bezpieczeństwa i gromadzenia danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo, Twoje imię, nazwisko, pomysł/rozwiązanie będzie wykorzystane:

 • W mediach społecznościowych organizatora projektu oraz partnerów
 • W corocznym projekcie Idea eBook
 • W komunikatach mediowych i innej komunikacji dotyczącej projektu, jeśli zostaniesz laureatem

Upewnij się, że przeczytałeś/łaś swoje obowiązki jako laureata, zawarte w Umowie Laureata.

Co się stanie po ogłoszeniu zwycięzcy 23 grudnia?

W 2021 roku wszyscy wybrani laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie z lokalnymi organizatorami Queen Silvia Nursing Award w danym kraju, aby rozpocząć planowanie stażu na najbliższy rok.

Lokalne i międzynarodowe uroczystości wręczenia Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii – Queen Silvia Nursing Award, odbędą się wiosną 2021 roku. Wszelkie koszty podróży laureata zostaną pokryte przez organizatora Queen Silvia Nursing Award i partnerów w Twoim kraju.

Podczas ceremonii rozdania nagród Queen Silvia Nursing Award wiosną 2020 r. laureat otrzyma certyfikat bezpośrednio od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii. Uroczysta ceremonia odbędzie się w Bibliotece Bernadotte w Pałacu Królewskim w Sztokholmie.

Kiedy otrzymam swoje stypendium?

Stypendium w wysokości 25000 PLN otrzymasz wkrótce po uroczystej ceremonii, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego cyklu projektu (wrzesień 2021).

Czy muszę zrealizować indywidualny staż?

Indywidualny staż jest integralną i obowiązkową częścią programu stypendialnego.

Staż jest dostosowany do Twojego harmonogramu i dostępności. Przykłady zajęć w ramach stażu mogą obejmować:

 • Nawiązanie kontaktu i spotkania z organizacjami partnerskimi.
 • Dołączenie do organizacji partnerskiej podczas konferencji, warsztatów lub innych działań edukacyjnych.
 • Praca u boku pielęgniarek w domu opieki dla osób starszych przez pewien okres czasu.
 • Odwiedzanie różnych oddziałów szpitalnych i współpraca w celu poznania procedur i roli pielęgniarki w różnych procesach.
 • Wizyta w firmie wytwarzającej produkty, w celu poznania firmy, a także roli, jaką może odgrywać pielęgniarka w danej organizacji.
 • Udział w działaniach sprzedażowych lub marketingowych z głównymi partnerami lub organizacjami partnerskimi.

Organizator Queen Silvia Nursing Award i partnerzy w Twoim kraju będą współpracować z Tobą, aby w elastyczny sposób zorganizować staż, tak abyś mógł skorzystać z szerokiego wachlarza perspektyw w służbie zdrowia i branżach współpracujących.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Umową Laureata.

Z kim mogę porozmawiać o moim pomyśle na stypendium?

Znajdź adres e-mail do organizatora Queen Silvia Nursing Award w swoim kraju.

Śledź uważnie posty w mediach społecznościowych (Instagram i Facebook), które są aktualizowane przez cały okres składania zgłoszeń od 1 września do 13 listopada 2020.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Celem stypendium jest umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym studentom pielęgniarstwa, którzy chcą się przyczynić do postępów w opiece nad osobami starszymi oraz osobami z demencją.
  Dowiedz się więcej

 • Idea stypendium

  Celem stypendium jest umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym studentom pielęgniarstwa, którzy chcą się przyczynić do postępów w opiece nad osobami starszymi oraz osobami z demencją.
  Dowiedz się więcej