O stypendium

_YN_8282

 

O stypendium

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej.

O stypendium można sie ubiegać jedynie indywidualnie – grupowe zgłoszenia nie są możliwe.

Nagroda została ustanowiona w 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii. Stypendium jest przyznawane co roku i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

O nagrodzie

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii, ustanowiona jako prezent dla królowej Sylwii na jej 70. Urodziny 23 grudnia 2013 r., ma na celu stworzenie warunków dla trwałych, pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej oraz w szczególności w opiece and osobami starszymi.

Po raz pierwszy Królowa Sylwia wręczyła nagrodę podczas królewskiego Dnia Inspiracji (Silviahemmets Stora Inspirationsdag) w 2014 r.

Misja

Stypendium ma na celu sprostanie jednemu z największych wyzwań przyszłości dzięki przedstawieniu pomysłów i umiejętności, które przyczynią się do zapewniania dobrej i trwałej opieki osobom starszym. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest przyciąganie osób z odpowiednimi umiejętnościami, które staną się wykwalifikowanymi absolwentami kierunków studiów o ogromnym znaczeniu dla opieki zdrowotnej.

Cel

Gwałtownie starzejące się społeczeństwo to jedno z największych dziś wyzwań w skali globalnej. Stypendium ma na celu odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez generowanie innowacyjnych pomysłów dotyczących opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Dalszymi celami są:

  1. Uświadamianie znaczenia i podniesienie atrakcyjności studiów pielęgniarskich, a także możliwości zawodowych w tej dziedzinie.
  2. Stymulowanie wymiany pomysłów oraz dialogu w zakresie możliwości rozwoju opieki i usług dla osób starszych.

Stypendyści

Student/ka, której przyznano nagrodę QSNA, otrzyma kwotę 25 000 PLN oraz możliwość udziału w praktyce trwającej przynajmniej 6 miesięcy. Praktyka realizowana jest w Polsce oraz w innych krajach, a jej celem jest zaoferowanie studentowi/studentce wysoce wartościowego stażu, na który złożą się różne doświadczenia i związana z nimi wiedza.

Stypendysta/stypendystka z Polski otrzymuje stypendium z rąk JKM Królowej Sylwii wraz ze zwycięzcami ze Szwecji, Finlandii oraz Niemiec. Podczas ceremonii stypendyści mają również możliwość przedstawienia swojego pomysłu obecnym na uroczystości gościom.

Stypendyści wybierani są przez niezależne jury, którego członkowie  najpierw zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i je oceniają. W dalszej kolejności 5-6 finalistów zapraszanych jest na bezpośrednie spotkanie z jury, podczas którego przedstawiają siebie i swoje pomysły, a także odpowiadają na pytania. Po spotkaniu jury wybiera zwycięzcę. Decyzja jury jest ostateczna.

Tegoroczni stypendyści zostaną zaprezentowani 23 grudnia, w dzień urodzin JKM Królowej Sylwii.

Wszystkie prawa autorskie do zgłaszanego pomysłu pozostają własnością osoby zgłaszającej i ubiegającej się o nagrodę.

Regulamin konkusu QSNA 2018

» Więcej informacji na temat stypendium

Comments are closed.