O stypendium

_YN_8282

 

Celem Swedish Care International jest opracowanie filozofii opieki nad osobami starszymi i osobami z demencją. Dążąc do tego, SCI wraz z parterami ustanowiło stypendium Queen Silvia Nursing Award – będące darem dla Królowej Silvi z okazji jej 70. urodzin. Stypendium jest przyznawane każdego roku, podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag, wyróżniającemu się studentowi pielęgniarstwa.

Początki

Nagroda Queen Silvia Nursing Award została ustanowiona w dniu 70. urodzin Jej Wysokości Królowej Silvi. Stypendium ma za zadanie pomóc w utworzeniu nowych założeń opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi.

Nagroda została przyznana po raz pierwszy podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag 2014. Laureat otrzymał ją z rąk samej Królowej Silvii.

Założenia

Stypendium wspiera rozwój globalnej opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi. Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest dotarcie do młodych ludzi z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami oraz zachęcenie ich do wyboru tej ścieżki nauki – z podkreśleniem międzynarodowego charakteru programu.

Cel

Celem stypendium jest wyzwolenie kreatywności studentów pielęgniarstwa i zaangażowanie ich w usprawnianie opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Ponadto pragniemy:

  • Zachęcić studentów do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki medycznej – zwłaszcza jej możliwości rozwoju oraz innych interesujących zagadnień.
  • Pozyskać uzdolnionych studentów oraz rozwinąć ich kompetencje w zakresie opieki.
  • Pokazać, że wykształcenie oraz rola pielęgniarzy, głównie wyspecjalizowanych w opiece nad osobami starszymi, są atrakcyjne i satysfakcjonujące.

Stypendysta

Laureat stypendium Queen Silvia Nursing Award 2016 otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 25 000zł oraz możliwość uczestniczenia w indywidualnym stażu zarówno w Polsce, jak i w innych europejskich krajach. W trakcie stażu stypendysta ma szansę zdobyć rozległą wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie opieki nad osobami starszymi.

Stypendysta musi być przygotowany na poświęcenie czasu na obowiązki związane ze stażem, określone w programie stypendialnym. 

Ponadto stypendysta otrzyma wyróżnienie od Jej Wysokości Królowej podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag i udzieli przemówienia dotyczącego jego pomysłu. Stypendium jest indywidualne i nie może zostać przyznane grupie.

Laureat nagrody zostaje wyłoniony w trzech etapach. Etap pierwszy: uczestnicy konkursu głosują na zgłoszone pomysły. Etap drugi: jury czyta i ocenia zgłoszenia. Etap trzeci: osobiste spotkanie kandydatów z jury. Następnie sędziowie wybierają zwycięzcę. 

Alma Mater stypendysty również otrzyma wyróżnienie.

 Wszelkie prawa autorskie oraz prawa ochrony własności intelektualnej są zastrzeżone. 

» Więcej o internshipet

Comments are closed.