NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto może ubiegać się o stypendium Queen Silvia Nursing Award?

O stypendium mogą ubiegać się studenci pielęgniarstwa, a także pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w zawodzie.

Musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy z Twoim pomysłem lub już wdrożonym rozwiązaniem, dotyczącym wyzwań, jakie pojawiły się w kontekście COVID-19 w środowisku służby zdrowia. Zgłoszenia, dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję, otrzymają dodatkowe punkty.

Kiedy mogę wysłać zgłoszenie?

W 2020 roku, studenci pielęgniarstwa oraz pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w zawodzie, mogą wysyłać zgłoszenia w okresie od 1 września do 6 listopada 2020 roku.

Jakiego rodzaju pomysły lub rozwiązania mogą być zgłaszane?

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pomysłów lub rozwiązań, które dotyczą dowolnego rodzaju wyzwań COVID-19 w środowisku służby zdrowia. Istnieje możliwość zgłaszania zarówno pomysłów, które już zostały zrealizowane, jak i tych, które jeszcze nie zostały wdrożone.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane każdemu zgłoszeniu, które może być zastosowane w odniesieniu do opieki nad osobami starszymi, a także cierpiącymi na demencję.

Ile zgłoszeń mogę wysłać?

Możesz wysłać dowolną ilość zgłoszeń, pod warunkiem, że jesteś studentem pielęgniarstwa lub pielęgniarką / pielęgniarzem pracującym w zawodzie w Polsce.

Czy mogę nominować inną osobę?

Tak! W edycji Queen Silvia Nursing Award 2020 jest możliwość zgłoszenia innej osoby oraz jej pomysłu lub rozwiązania. Proszę pamiętać, że nagroda jest dostępna tylko dla osoby nominowanej, a nie dla osoby nominującej.

Kim są członkowie komisji konkursowej?

Członkowie komisji konkursowej są partnerami projektu Queen Silvia Nursing Award w Polsce. Organizacje partnerskie mają wspólny cel, jakim jest rozwijanie talentów pielęgniarskich w danym regionie. Przedstawiciele tych organizacji będą współpracować w celu oceny wszystkich zgłoszonych pomysłów, zarówno przez studentów pielęgniarstwa, jak i pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących w zawodzie. Partnerzy zapewniają możliwość realizacji indywidualnego stażu dla laureata.

W jaki sposób będą oceniane zgłoszone pomysły/rozwiązania?

Zgłoszone pomysły/rozwiązania będą oceniane według poniższych kryteriów:

 1. Zakres rozwiązania problemu:
  • Jaki jest problem lub wyzwanie, którego dotyczy Twój pomysł/rozwiązanie?
  • W jaki sposób doszedłeś do stworzenia takiego pomysłu/rozwiązania?
  • Jakie korzyści płyną dla pielęgniarek lub zespołu medycznego z zaproponowanego przez Ciebie pomysłu/rozwiązania?
 2. Skalowalność lub czas na wdrożenie pomysłu/rozwiązania:
  • Na jaką skalę wyobrażasz sobie potencjalną realizację Twojego pomysłu/rozwiązania?
  • Które, Twoim zdaniem, oddziały służby zdrowia lub podopieczni, mogliby korzystać z Twojego pomysłu/rozwiązania?
  • Jeśli Twoje rozwiązanie zostało już wdrożone, to jaki był proces przygotowania go do wdrożenia?
  • Jeśli Twój pomysł nie został jeszcze wdrożony, to jak wyobrażasz sobie proces jego realizacji?
 3. Ocena kandydata:
  • Czy kandydat jest przygotowany i przedstawia argumenty do obrony swojego pomysłu lub rozwiązania?
  • Czy kandydat jest w stanie z łatwością komunikować się z członkami komisji konkursowej, angażować się w prace komisji oraz czy potrafi wykorzystywać dowody naukowe, wyniki przeprowadzonych badań, aby przekonać członków komisji o sile swojego pomysłu/rozwiązania?

Powyższe kryteria zostaną wykorzystane przy wyborze finalistów oraz laureata Queen Silvia Nursing Award.

W jaki sposób dowiem się, że moje zgłoszenie przeszło do kolejnego etapu?

Po upływie terminu składania zgłoszeń 6 listopada, polska komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych pomysłów.

Finaliści zostaną ogłoszeni pod koniec listopada 2020 roku. Z każdym finalistą lokalni organizatorzy skontaktują się bezpośrednio.

W jaki sposób zostaną wybrani finaliści?

6 finalistów będzie prezentowało swoje pomysły/rozwiązania przed komisją konkursową w grudniu 2020 r.

5 finalistów zostanie wyłonionych spośród najlepszych pomysłów/rozwiązań wybranych przez komisję konkursową.

Szósty finalista zostanie wyłoniony na podstawie zaangażowania w mediach społecznościowych na Facebooku w dniach 24-30 listopada.

Lista finalistów zostanie ogłoszona pod koniec listopada 2020 roku.

Jak będzie przebiegało spotkanie z komisją konkursową i kto weźmie w nim udział?

Na początku grudnia odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej. Wydarzenie potrwa pół dnia i odbędzie się online lub bezpośrednio. Lokalni partnerzy Queen Silvia Nursing Award spotkają się z każdym z 6 finalistów, aby omówić pomysły/rozwiązania. Na spotkaniu może być również obecny przedstawiciel Swedish Care International.

Prezentacja pomysłu przez każdego z finalistów potrwa 10 minut.

Następnie będzie miała miejsce sesja pytań komisji konkursowej i odpowiedzi finalisty.

W kolejnym etapie komisja konkursowa będzie dyskutować nad każdym pomysłem i finalistą oraz wybierze laureata.

Co muszę wiedzieć, zanim zostanę laureatem Queen Silvia Nursing Award?

Jako laureat Queen Silvia Nursing Award będziesz mieć prawo do stypendium w wysokości 25000 PLN, jak również do indywidualnego stażu u partnerów w swoim kraju. Jako laureat, musisz mieć możliwość uczestniczenia w głównych działaniach związanych z projektem.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Umowy Laureata.

Gdzie zostanie ogłoszony mój pomysł?

Udział w konkursie Queen Silvia Nursing Award nie narusza prawa do ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką bezpieczeństwa i gromadzenia danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo, Twoje imię, nazwisko, pomysł/rozwiązanie będzie wykorzystane:

 • W mediach społecznościowych organizatora projektu oraz partnerów
 • W corocznym projekcie Idea eBook
 • W komunikatach mediowych i innej komunikacji dotyczącej projektu, jeśli zostaniesz laureatem

Upewnij się, że przeczytałeś/łaś swoje obowiązki jako laureata, zawarte w Umowie Laureata.

Co się stanie po ogłoszeniu zwycięzcy 23 grudnia?

W 2021 roku wszyscy wybrani laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie z lokalnymi organizatorami Queen Silvia Nursing Award w danym kraju, aby rozpocząć planowanie stażu na najbliższy rok.

Lokalne i międzynarodowe uroczystości wręczenia Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii – Queen Silvia Nursing Award, odbędą się wiosną 2021 roku. Wszelkie koszty podróży laureata zostaną pokryte przez organizatora Queen Silvia Nursing Award i partnerów w Twoim kraju.

Podczas ceremonii rozdania nagród Queen Silvia Nursing Award wiosną 2020 r. laureat otrzyma certyfikat bezpośrednio od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii. Uroczysta ceremonia odbędzie się w Bibliotece Bernadotte w Pałacu Królewskim w Sztokholmie.

Kiedy otrzymam swoje stypendium?

Stypendium w wysokości 25000 PLN otrzymasz wkrótce po uroczystej ceremonii, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego cyklu projektu (wrzesień 2021).

Czy muszę zrealizować indywidualny staż?

Indywidualny staż jest integralną i obowiązkową częścią programu stypendialnego.

Staż jest dostosowany do Twojego harmonogramu i dostępności. Przykłady zajęć w ramach stażu mogą obejmować:

 • Nawiązanie kontaktu i spotkania z organizacjami partnerskimi.
 • Dołączenie do organizacji partnerskiej podczas konferencji, warsztatów lub innych działań edukacyjnych.
 • Praca u boku pielęgniarek w domu opieki dla osób starszych przez pewien okres czasu.
 • Odwiedzanie różnych oddziałów szpitalnych i współpraca w celu poznania procedur i roli pielęgniarki w różnych procesach.
 • Wizyta w firmie wytwarzającej produkty, w celu poznania firmy, a także roli, jaką może odgrywać pielęgniarka w danej organizacji.
 • Udział w działaniach sprzedażowych lub marketingowych z głównymi partnerami lub organizacjami partnerskimi.

Organizator Queen Silvia Nursing Award i partnerzy w Twoim kraju będą współpracować z Tobą, aby w elastyczny sposób zorganizować staż, tak abyś mógł skorzystać z szerokiego wachlarza perspektyw w służbie zdrowia i branżach współpracujących.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Umową Laureata.

Z kim mogę porozmawiać o moim pomyśle na stypendium?

Znajdź adres e-mail do organizatora Queen Silvia Nursing Award w swoim kraju.

Śledź uważnie posty w mediach społecznościowych (Instagram i Facebook), które są aktualizowane przez cały okres składania zgłoszeń od 1 września do 6 listopada 2020.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania.

Comments are closed.