Dotychczasowi stypendyści

2016

Natalia Duszeńska – laureatka pierwszej edycji programu Queen Silvia Nurcing Award w Polsce.
„Pochodzę z Włocławka, jestem studentką III roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Pracuję jako pielęgniarka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Od najmłodszych lat lubię pomagać innym, dlatego praca w zawodzie pielęgniarki jest spełnieniem moich marzeń. Uważam, że starsi ludzie stanowią bardzo ważną część społeczeństwa, przekazując swoją wiedzę i doświadczenia młodszym pokoleniom.

Mój zwycięski pomysł nazwał na stworzeniu organizacji, która łączyła by ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym i seniorom. Organizacji, która spełniała by marzenia seniorów, aby pokazać im, jak bardzo ważni są dla społeczeństwa i tym samym poprawić ich jakość życia.”_

Saga Wahlström otrzymała stypendium jako zwyciężczyni konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 2016.

Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii przyznano Sadze za pomysł mobilnej aplikacji, upraszczającej komunikację i pokonującej bariery językowe w opiece zdrowotnej.

Wybór Sagi na tegoroczną stypendystkę jury uzasadniło w sposób następujący:

„Wsparcie językowe i komunikacyjne oparte na aplikacji zaspokaja dzisiejszą pilną, a zarazem ogromną potrzebę wszystkich pracowników personelu medyczno-opiekuńczego. Pomysł strukturalnego rozwiązania, z którego promieniuje kreatywność i ciekawość, jest dobrze przemyślany, co czyni Sagę bardzo dobrym wzorem do naśladowania i godną wyróżnienia stypendystką.”

Saga Wahlström (23 lata) z Enköping – od 2 lat studiuje na Wydziale Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Mälardalen w Västerås.

2015

Pernilla Rönntoft otrzymała stypendium jako zwyciężczyni konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 2015.

Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii przyznano Pernillii za pomysł wprowadzenia zawodowego prawa jazdy dla personelu zajmującego się opieką nad osobami starszymi.

Pernilla ma 43 lata. Urodziła się i wychowała w Malmberget – obecnie mieszka w Halmstad. Pernilla studiowała pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Alandzkiej, którą ukończyła w maju 2009 roku. Stypendium otrzymała podczas ostatniego semestru specjalistycznych studiów na kierunku „Opieka nad osobami starszymi” na Uniwersytecie w Göteborgu. Oprócz zajęć na studiach, czas Pernilli wypełnia praca w domu spokojnej starości Attendo Nissastrand w Halmstad. Jako pielęgniarka sprawuje tam opiekę nad pacjentami oddziału dla osób cierpiących na choroby otępienne.

2014

Emilia Engman otrzymała stypendium jako zwyciężczyni konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 2014.

Jury uzasadniło przyznanie nagrody Emilii Engman za jej pomysł pn. Lepsza jakość życia pacjentów karmionych przez sondę – w sposób następujący:

„Dzięki swojemu pomysłowi wynikającemu z problemu, który wyraźnie odnosi się do potrzeb grupy pacjentów szczególnie narażonych, Emilia wykazała się kreatywnością oraz zdolnością do przeprowadzenia analizy i proponowania odpowiednich zmian w branży medyczno-opiekuńczej. Wybrana na stypendystkę w konkursie o nagrodę QSNA 2014, Emilia jest godnym wzorem do naśladowania dla przyszłych studentów pielęgniarstwa.”

W chwili otrzymania stypendium Emilia miała 27 lat i była studentką czwartego semestru pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Czerwonego Krzyża w Sztokholmie. Emilia, wraz z fińską stypendystką, Laurą Virtanen, otrzymała wyróżnienie z rąk Królowej podczas obchodów Wielkiego Dnia Inspiracji fundacji Silviahemmet w hotelu Hilton Sztokholm Slussen.

 

„Zdobycie Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii wydawało się co najmniej nierealne. Oprócz nagrody pieniężnej chodzi też o odbycie stażu na terenie różnych podmiotów z branży usług zdrowotnych i opiekuńczych. Uważam to za ogromną szansę na zdobycie dodatkowych zróżnicowanych doświadczeń z obszaru opieki zdrowotnej, co później zaowocuje szeregiem odpowiednich pomysłów służących zapewnieniu lepszej opieki.”

2013

Årets stipendiat

Hanna Davidsson to pierwsza stypendystka, która otrzymała wyróżnienie od Jej Wysokości Królowej. Nagroda została jej wręczona podczas ceremonii Queen Silvia Nursing Award 2013.

Jury podjęło decyzję o przydzieleniu stypendium Hannie Davidsson po zapoznaniu się z jej koncepcją stworzenia internetowego medium dla ludzi z określonym wykształceniem.  Hanna jest wzorem do naśladowania dla przyszłych studentów pielęgniarstwa, którzy mają pomysł na rozwiązanie jednego z problemów naszych czasów. Jej projekt jest prosty, przejrzysty i oparty na rzetelnych analizach.

Hanna ma 21 lat i studiuje w Wyższej Szkole Röda Korsets w Sztokholmie. Pochodzi z Göteborgu, gdzie pracowała jako osobisty asystent osób starszych. Jest pełna zapału i pragnie polepszyć życie zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.

Po zdobyciu nagrody Hanna wzięła udział w licznych stażach, jednocześnie studiując na swojej uczelni. Wraz z partnerami Queen Silvia Nursing Award jesteśmy jej wdzięczni za zaangażowanie i wkład w pracę z osobami starszymi. Przeczytaj blog Hanny, aby dowiedzieć się więcej o jej dokonaniach w stypendialnym roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Hannie albo skontaktować się z nią, przejdź do zakładki Kontakt.

Comments are closed.