AMBASADA SZWECJI WARSZAWA

Ambasada Szwecji w Warszawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Szwecją. Do głównych zadań ambasady należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu widzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz poszerzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku.

Pracownicy Ambasady Szwecji zajmują się różnymi zagadnieniami: polityką, promocją, sprawami gospodarczymi i unijnymi, kulturą, prasą i informacją, administracją oraz sprawami konsularnymi.

Comments are closed.